Goud Leven schaak 55+ is een cyclus van schaaktoernooien door de hele provincie Groningen voor 55-plussers. Ook jongere schakers zijn welkom als de deelnemerslijst nog niet vol is. 5 ronden schaken in een gemoedelijke sfeer, waar het spelplezier belangrijker is dan de uitslag. Er zijn noch geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles.

Doelstelling van de toernooicyclus is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke inspanning, maar ook om fit blijven, je energiek voelen en gezond oud worden. Ook mentale inspanning hoort daarbij. Het beoefenen van een denksport zoals schaken is daarvoor het ideale middel. Het is niet alleen een mentale training die een beroep doet op rekenkracht en geheugen, maar het is ook een gelegenheid waarbij je met andere mensen in contact komt.

Het laatste toernooi was op 14 nov 2018 in het Denksportcentrum

Het eerstvolgende toernooi zal in het voorjaar van 2019 zijn.

Het Meander 55+ toernooi is een vervolg-activiteit van het project “Goud Leven”.

In “Goud Leven” werkten samen: UMCG, Zorggroep Meander, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen