Boxplot

Spørgeskemaundersøgelse

I en projektuge har en gruppe elever gennemført en spørgeskemaundersøgelse af søvnvanerne i to 9. klasser. De har svaret på, hvor mange timer de i gennemsnit har sovet pr. døgn i en bestemt uge.

Gruppen har optalt svarene i GeoGebrafilen ”Spørgeskemaundersøgelse”.

· Du skal arbejde videre med filen, tegne et boksplot og finde forskellige deskriptorer, der gør det muligt at sammenligne de to klassers søvnvaner.

· Beskriv ligheder og forskelle mellem søvnvanerne i de to klasser.

  • Fremstil en anden diagramtype og sammenlign med boksplottet, når der skal laves sammenligninger. Du kan evt. også fremstille pindediagrammer i et regneark. Brug regnearket ”Spørgeskema”.

(Frit efter FSA maj 2011 opgave 1)

fra http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Om-afsluttende-proever/Eksempelproever