Koordinatsystemet & grafer

Først lidt om at tegne funktioner, finde skæringspunkt samt om hvordan koordinatsystemet fungerer.

Om at løse en konkret opgave i GeoGebra, samtidig ser vi på hvordan ændre vi hvor akserne skærer hinanden.

Derudover ser vi på hvordan man kan zoome samt tilpasse koordinatsystemet til en konkret opgave.

Mere om koordinatsystemet og samtidig et bud på hvordan man tilpasser sit koordinatsystem sætter benævnelser og navne på akserne. Derudover ser vi tilsidst hvordan man viser en funktion som starter og slutter ved specielle x-værdiner.

Vi ser på hvordan man kan aflæse på en graf og evt vise sine aflæsninger grafisk