Regressions analyse

Geogebra kan bruges til at finde sammenhænge, dette kaldes regressionsanalyse. De første 3 sider beskriver hvordan man arbejder med det.

Undersøgelse af sammenhænge i regulære polygoner