Vandforbrug

Vandpriser i 3 forskellige kommuner

  • I skal i GeoGebra lave et koordinatsystem med 3 grafer der beskriver sammenhængen mellem antal m3 man bruger og det man betaler.
  • Hver graf skal have hvert sit udseende så man kan skelne dem fra hinanden, derudover skal koordinatsystemet have de rigtige navne på akserne (x-aksen skal hedde vandforbrug og y-aksen skal hedde udgifter til vand)
  • Ifølge Dong’s hjemmeside er forbruger for en person ca. 46 m3 på et år, lav en linje der hedder x=46 og aflæs på hver af graferne hvad de koster i de 3 forskellige kommuner. Hvor er det dyrest og hvor er det billigst.
  • Undersøg også hvor mange penge en familie på 3 personer bruger på vand i et år i de 3 forskellige kommuner (TIP: lav en linje der hedder x=3*46)
  • Undersøg hvor meget vand (hvor mange m3) man ”får” for 5000kr i hver af de 3 kommuner (TIP: lav en linje der hedder y=5000)