Trappepyramide

Undersøgelse af sammenhænge i en "Trappepyramide"

Man kan bygge en model af en trappepyramide i centicubes. De tre første trin af byggeriet er vist her på tegningen.

På trin 4 får pyramiden tilføjet endnu et lag.

  • Hvor mange centicubes skal der bruges til lag 4?
  • Lav en tabel i regnearket der viser hvor mange centicubes der er i lag 1 til 6.
  • Vis i et koordinatsystem sammenhængen mellem lagets nummer og antal af centicubes i laget og find frem til funktionsforskriften.
  • Hvor mange centicubes skal der i alt bruges til at bygge pyramiden på trin 3.
  • Udvid tabellen så den også viser sammenhængen mellem trin nummer og det samlede antal centicubes, der skal bruges. Tegn graf og find funktionsforskrift.