5. Seminar

Na ovoj stranici se nalaze linkovi ka ppt prezentacijama koje smo napravile koleginica Dragana Vunjak I ja I koje prikazujemo u okviru seminara "Eksperiment - siguran put do trajnog I primenjivog znanja" čiji smo autori.

Prezentacije možete preuzeti sa sledećih linkova:

Voda

Voda - predlog još nekih ogleda

Kretanje

Kretanje - predlog još nekih ogleda

Materijali

Materijali - predlog još nekih ogleda

Smese

Smese - predlog još nekih ogleda