3. Korisni linkovi

1.Online lekcije I zanimljivi tekstovi:

Svet hemije

Klub mladih hemičara Srbije

Svet nauke

Eduvizija - na hrvatskom jeziku (sadrži i video lekcije)

Instrukcije iz hemije I biologije (na hrvatskom jezikom)

2. Simulacije - phet.colorado

3. Animacije (na engleskom jeziku) - learnerstv

4. Eksperimenti:

chem-toddler

sciencebob

teacersource

stevespanglerscience

chemistry-about

5. Igrice, kvizovi (na engleskom jeziku):

softschools

mp-docker

6. Interaktivni Periodni sistem elemenata:

ptable (na engleskom jeziku)

periodni (na hrvatskom jeziku)

7. Takmičenje iz hemije

Zadaci sa prethodnih takmičenja (osnovna i srednja škola)

8. Aplikacije o hemiji na smart telefonima