ΕΝΟΠΟΤΕΜ-ΤΞΓΜΔ

Ε.Ν.Ο.ΠΟ.ΤΕ.Μ.
Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης
Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κτήριο Ασκληπιός, Πλατεία Τσιριγώτη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. +30 26610-87215
 
 
 
 


 
ENOPOTEM
Laboratoire de Traduction Juridique, Économique, Politique et Technique
Faculté d'Histoire et de Traduction-Interprétation
Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation
Université ionienne
tel. +30 26610-87215