ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №4 "БЕРІЗКА"

компенсуючого типу

Костопільської міської ради

компенсуючого типу

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЬОГОДНІ


У даний час у ДНЗ виховується 213 малят у 9-ти вікових групах компенсуючого типу, з яких:

- 3 групи дітей молодшого дошкільного віку ;

- 2 групи дітей середнього дошкільного віку;

- 4 групи дітей старшого дошкільного віку.

Кадрове забезпечення

Навчально –виховний процес у ДНЗ здійснює 21 педпрацівник.

14 педагогів мають вищу педагогічну освіту, 7 середню спеціальну освіту.

Із них :

· 8 спеціалістів вищої категорії;

· 4 спеціалісти першої категорії;

· 2 спеціалісти другої категорії;

· 6 спеціалістів;

· 1 педагог має 9 тарифний розряд.

4 вихователі мають педагогічне звання "вихователь-методист".

Окрім педагогів в штатному розкладі ДНЗ є інструктор з фізкультури, психолог, вчитель-логопед, лікар-педіатр, медичні сестри - фізіотерапевтичних процедур, масажу, інгаляцій, ЛФК.


Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),інших нормативно-правових актів.

У новому навчальному році дошкільний навчальний заклад спрямовує освітній процес на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти , програми виховання і навчання дітей «Я у СВІТІ» , програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», на реалізацію особистістно орієнтованої моделі дошкільної освіти, на формування базових якостей особистості дошкільника. Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, враховуючи досягнення й пер­спективи розвитку, педагогічний колектив визначив такі основні за­вдання на 2020-2021 навчальний рік:

1. Створити сприятливі умови для формування гармонійно розвиненої особистості дошкільника та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Забезпечити дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи.

3. Реалізація принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Наша адреса: м. Костопіль вул. Затишна, 2

телефон 2-25-46

Електронна адреса: sadokberizka@ukr.net