Головна


Спеціальність «Середня освіта (трудове навчання та технології)»

Спеціальність«Середня освіта (трудове навчання та технології)»  розпочала діяльність з 1957р., коли на базі Лисичанського педагогічного училища було відкрито відділення вчителів праці та креслення. Перший випуск вчителів праці здійснено 1959 року. 1975 року було збудовано навчальні майстерні, які стали основною базою підготовки фахівців. Сьогодні в педагогічному коледжі створено комплекс для безперервної педагогічної освіти молоді з набуттям спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст". Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" та "магістр".
Кадровий склад педагогічного колективу відзначається високою професійною майстерністю, творчим потенціалом.

Підготовка фахівців на спеціальності «Середня освіта (трудове навчання та технології)» передбачає вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, а саме:

            -         методика навчання технологій;

-         технічне креслення;

-         технічне конструювання і моделювання;

-         педагогіка та психологія;

-         технічна творчість учнів;

-         інженерні дисципліни.


Викладачі циклової комісії загальнотехнічних та математичних дисциплін плідно працюють над проблемою створення оптимальних умов для  формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності;  вироблення  навичок творчої діяльності студентів, виховання культури праці; всебічного,  духовного збагачення, активного встановлення і самореалізації студентів в умовах медіа-освіти.Подстраницы (1): Новини
Comments