Platser

Brattska släkten är framför allt värmländsk. Anders Andersson flyttade till Brattfors under 1600-talet och placerade därmed släkten Värmland. Där utvecklade sedan ättlingarna gruvor och lantbruk. Långsamt sipprade släkten ut till akademien i Uppsala och handelns och sjöfartens Göteborg. Ofta bibehölls kontakten med Värmland.

I denna avdelning samlas texter om gårdar, gruvor, herrgårdar och mer vanliga boningar.
Underordnade sidor (1): Brattfors
Comments