Teknik

I detta avsnitt ges uppgifter om den teknik som används i Brattnet.

Först krävs ett verktyg för att hantera personers släktskap. Önskemål:
- De släktingar som vill ska kunna delta på ett säkert sätt.
- Alla ska kunna se uppgifter om avlidna personer
- Gratis eller en lägre avgift för systemet,  men ingen för användarna
- Driftsäkert
- Standard
- Lätt att använda

Comments