GEDCOM

Innehållet i Brattnet och troligen flerparten av alla släktprogram klassificeras enligt GEDCOM-standarden utvecklad av mormonerna. Den engelska Wikipedia har en utförlig artikel om GEDCOM med stort antal länker. En förteckning över tags med betydelse och användning finns på http://www.tamurajones.net/GEDCOMTags.xhtml.

Exempel på gifta

0 @I126@ INDI
1 NAME Christian /Bratt/
2 GIVN Christian
2 SURN Bratt
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1794
1 DEAT
2 DATE 1861
1 FAMC @F60@
1 CHAN
2 DATE 03 JUL 2012
3 TIME 20:15:23
2 _WT_USER Brattfors
1 OCCU Kronofogde
1 RESI
2 PLAC Bohuslän
1 FAMS @F61@

0 @I127@ INDI
1 NAME Lovisa Henrietta Wilhelmina /Smith/
2 GIVN Lovisa Henrietta Wilhelmina
2 SURN Smith
2 _MARNM Lovisa Henrietta Wilhelmina /Bratt/
1 SEX F
1 BIRT
2 DATE 1799
1 DEAT
2 DATE 1836
1 CHAN
2 DATE 07 JUL 2012
3 TIME 18:13:12
2 _WT_USER Brattfors
1 FAMS @F61@

0 @F61@ FAM
1 WIFE @I127@
1 HUSB @I126@
1 MARR Y
1 CHAN
2 DATE 03 JUL 2012
3 TIME 20:37:39
2 _WT_USER Brattfors
1 CHIL @I128@
1 CHIL @I129@
1 CHIL @I130@

Comments