Yrke

Yrke i detta sammanhang får tolkas mycket vitt, närmast som sysselsättning. Hit hör titlar som inte gäller viss anställning, t.ex. Överste. Andra exempel är ledamot, ordförande, etc.
Comments