Faktatyp

Fakta om en person eller ett par klassificeras med faktatyp. De faktatyper som systemet används har mormonerna en gång fastställt och flera är helt irrelevanta för oss. Jag ska undersöka vidare om dessa faktatyper kan tas bort.

Det finns dock en faktatyp med namnet Specialhändelse som kan användas för sådant som mormonerna inte bedömt viktigt i deras strävan att rädda avlidnas själar.


Underordnade sidor (1): Brukspatron
Comments