Lovisa Bratt 1778-1841

Kan jeg tillate meg et lite sidesprang i Batnfjord ?I Batnfjord skal ha bodd en kaptein ved infanteriet, Jens Martinus Flor, g. 1826 med Anna Lovisa Reinholdsdatter Bratt (1802-1850) av svensk herkomst, som skal ha fått 10 barn, hvorav 2 ble stortingsmenn. Hun døde på Lovold i Tingvoll.Står det noe om disse i bygdeboka, f.eks. hvem som var foreldrene til Jens Martinus Flor ? (Det er jo en god del Flor på Nordmøre, men jeg ikke klart å knytte løynanten opp mot disse).Anna Lovisa Anna ble født mens moren (Lovisa Larsdatter Bratt fra Forsvik, Värmland) fremdeles etter loven var gift med løytnant, senere major, Johan Gustaf Carlsten, men hennes biologiske far skal ha vært løtnant Reinhold Bratt (1775-1821), også fra Värmland, som var firmenning av hennes far og henes egen femmenning. Reinhold og Lovisa ble gift i Eidsvoll kirke den 26 Sep 1806, etter at hun to måneder tidligere var blitt skilt ved dom fra Carlsten.Reinhold hadde da rømt til Norge fordi han i febr. 1805 hadde drept fenrik C.T. Arén i en ulovlig pistol-duell ved Karlstad. Han kom til Sanderud (ved Minnesund), som han kjøpte i 1808 av enken Maximilliane Olzen for 2900 daler. Han solgte gården igjen i 1809, og kjøpte Langseth på østsiden av Vorma's utløp av Jens Andersen for 2000 daler. Han solgte Langseth i 1812 til Even Hansen for 14000 daler krigsmynt. Etter krigsutbruddet (april 1808) sverget han (som svenske) troskap til den dansk/norske kongen.I tillegg til Anna Lovisa fikk han og Lovisa sønnen Gustaf Fredrik Bratt som ble g.m. Laura Benedikta Johanna Bonsach i Trondheim og havnet som løytnant på Kyrksæterøra, og Ole Reinholt Bratt som ble på Eidsvoll.
Comments