Ro-program for hausten 2013 er lagt ut

Publiseringsdato: Jul 31, 2013 9:13:36 PM

Ro-program for hausten 2013 er lagt ut. Det vert som vanleg rotur annakvar veke. Merk at dagen vert endra frå torsdag til onsdag frå 14.8.

Turar vert i tillegg annonsert på Facebook på Blindleia Kystlag si gruppe. Her vert det også lagt ut foto frå turane, og eventuelle endringar vert annonsert. Er du ikkje på Facebook, så ta kontakt med Per-Oddvar (epost p-osland(a)online.no, tlf 99286861) for å bli orientert.