Kulturminnedagen 2011

Publiseringsdato: Sep 02, 2011 9:13:21 PM

Program for dagen:

Kl. 13.00: Frammøte på Tollbubrygga. Båtskyss ut til Skauerøya. Vandring på øya med orientering om øyas historie, kulturminner og dagens bruk og aktivitet.

Servering av kaffe og vafler.

Slutt ca kl. 16.00.

Samarbeidspartnere:

Vestre Moland og Lillesand historielag

Blindleia kystlag

Lions club Lillesand

Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Lillesand kommunes kulturavdeling

Husmannsplass-ruiner. Foto: Anne Sophie Høegh Omdal

Falkenbergs hus på Skauerøya. Foto: Anne Sophie Høegh Omdal

KULTURMINNEDAGEN 2011

SØNDAG 11. SEPTEMBER

VANDRING PÅ SKAUERØYA

Skauerøya ligger like utenfor Lillesand. Den har vært bebodd i lange tider. Skoverøen gård er nevnt i 1647. Senere ble det 5 bruk her ute som var bebodd til lenge etter krigen. Eldste delen av Huset er bygd ca 1780.

Skauerøya har et typisk skjærgårdslandskap med små koller og knatter i veksling med trange og frodige daler. Der finnes bl a gamle tufter etter husmannsplasser, en dødisgrop fra siste istid for ca 10000 år siden, ansamlinger av rullesteiner etter gammel kystlinje, og jettegryter og gravrøyser fra bronsealder/jernalder, 1800 f.Kr. – 1050 e.Kr.