3. อะไหล่เครื่องพ่นยา

แกนพ่นยา

1#0000z01060140

แกนพ่นยา หัวเงิน

1#0000z009200120

ลูกสูบเครื่องพ่นยา
ชุกข้อต่อสายพ่นยา
ดุมคลัทช์ 8mm เครื่องพ่นยา ถ้วยครัช ถ้วยครอบคลัช

#0000z00700100

ดุมคลัทช์ 10mm ถ้วยครัช ถ้วยครอบคลัช

#0000z00700100

ดุมคลัทช์ 12mm ถ้วยครัช ถ้วยครอบคลัช

#0000z00700100

สายสะพายคู่
สายสะพายเครื่องพ่นยา  เครื่องพ่นปุ๋ย แบบหนา

#0000z01400180

สายสะพายเครื่องพ่นยา หัวพลาสติก เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ สายสะพายถังโยก

#0000z00700100 (A)

#0000z00600090 (B)

ด้ามพ่นยา ทอวเหลือง #0000z04800600