อะไหล่ 3800

ชุดสตาร์ท 3800
คาร์บูเรเตอร์ 3800
ลูกสูบ 3800