5. อะไหล่เครื่องตัดกิ่งไม้ แต่กิ่ง พุ่มไม้

ดุมคลัทช์ 8mm เกลียวซ้าย ถ้วยครอบคลัช เกลียวซ้าย ชามครัช
บังใบมือจับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องยนต์แต่งพุ่มไม้
มือเร่งเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องยนต์แต่งพุ่มไม้

#0000z01600200