6. อื่น ๆ

หมวกหน้ากาก-ตะแกลง หน้ากากนิรภัย ป้องกันสะเก็ด ป้องกันสะเก็ด
ถังผสมนำ้มัน
หน้ากาก พลาสติก
บล็อกหัวเทียน
ชุดสนับแข้ง ชุดสนับเข่า ตัดหญ้า อุปกรณ์เสริมทำสวน
ขาตั้ง
ซีล
ลูกปืน
ลูกปืนก้านสูบ
ยางแท่นเครื่อง 5200
สลัก  8*40mm หัวพรวนดินตัดหญ้า