หัวเฟืองตัดหญ้า-อะไหล่

ถ้วยปะกับ
ถัวปะกัก
ถ้วยปะกับ
ถ้วยประกับ makita อะไหล่เครื่องตัดหญ้า
ถัวบังหญัา
ถว้ยบังหญ้า makita
ประกับล่าง หัวเฟือง อะไหล่เครื่องตัดหญ้า makita
ปะกับล่าง
ปะกับบน
เฟือง
น็อด หัวเพือง 8*1.25 เกลียวซ้าย
 น๊อตหัวเพืองตัดหญ้าเกลียวซ้าย น๊อตตัวเมียเกลียวซ้าย
น็อด หัวเพือง ดัวผู่  8*1.25 เกลียวซ้าย 19