KURZY ZÁŽITKOVÉHO VAŘENÍ

PRAVIDELNĚ OD ROKU 2011 POŘÁDÁME NĚKOLIKRÁT DO ROKA KURZY ZÁŽITKOVÉHO VAŘENÍ (KZV).

TYTO SOBOTNÍ KZV JSOU URČENY NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI.

KAŽDÉ SETKÁNÍ TRVÁ OD 10.00 DO 15.00 HOD. (bez pover point prezentace do 14:00hod.)

A MÁ PEVNÝ, OSVĚDČENÝ PRŮBĚH:

1. ÚVODNÍ SLOVO LEKTORA, PŘIVÍTÁNÍ. 10:00 Hod.

2. PŘESUN DO KUCHYNĚ. TEORETICKÉ VYSVĚTLENÍ PRACOVNÍHO POSTUPU.

3. PRAKTICKÁ UKÁZKA - LEKTOR

4. PRAKTICKÉ ZKOUŠENÍ DANÉHO POSTUPU - ÚČASTNÍCI KZV.

5. 3-4, 3-4, 3-4 PODLE POČTU VAŘENÝCH POKRMŮ

6. SERVÍROVÁNÍ OBĚDA 12-13:00 Hod.

7. OCHUTNÁVÁNÍ UVAŘENÝCH POKRMŮ A SPOLEČNÉ SDÍLENÍ SVÝCH ZÁŽITKŮ U VELKÉHO STOLU U KRBU.

Účastnický poplatek – vložné na KZV - 390,-Kč (trilogie -990,-Kč)

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Klub AVATARBRNO) a odběratelem (účastník) a zahrnuje účast na kurzu vaření, společný oběd z toho co uvaříme a účast na prezentaci o Ayurvédě. Platba před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zaúčtování bude provedeno po přijetí platby, před zahájením akce předáním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se vložné nevrací, lze však převést na některý z následujících kurzů zážitkového vaření (KZV)

Způsob úhrady

Příslušné vložné uhraďte prosím bankovním převodem na účet Klubu AVATARBRNO u Fio banky č.2900905496/2010 .

Prosím napiš nám o převodu zprávu na náš e-mail avatarbrno@gmail.com děkujeme.

Pokud se nenaplní kapacita některého kurzu, budeme tě včas předem informovat. Vstupenku pak můžeš použít na některý z následujících KZV. Vždy máš tedy jistotu, že se kurz, na který jdeš, skutečně koná.

Následující kurzy vaření

trilogie KZV 1/2018

Makrobiotika sobota 3.2.2018 10:00 Hod.

Slow food sobota 17.2.2018 10:00 Hod.

Vegan sobota 3.3.2018 10:00 Hod.

Viz také zde:

https://www.facebook.com/Avatarbrno/photos/p.2007247992827267/2007247992827267/?type=3&theater

některé PŘEDCHOZÍ KURZY VAŘENÍ K NAHLÉDNUTÍ ZDE:

NA STRÁNKÁCH KLUBU AVATÁRBRNO