Phloeomyzinae

Subfam. Phloeomyzinae Mordvilko, 1934

Gen. Phloeomyzus Horváth, 189

Phloeomyzus passerinii (Signoret, 1875)