Comedor-Madrugadores

Unha vez máis, o Concello de Santiago de Compostela concede a xestión de comedores escolares a SERUNIÓN e fixa os seguintes horarios e prezos:

O Concello proporciona información xeral nesta páxina.

Almorzo/Madrugadores

  • Horario: 7:30-9:15 h.
  • Prezo: 1,85 € usuario/día (IVE engadido)

Xantar/Comedor

  • Horario: 14:00-16:30 h.
  • Prezo: 4,50 € usuario/día (IVE engadido)

Contacto co servizo de comedor-madrugadores

  • Coordinador CEIP Quiroga Palacios: 638 261 479 (Gonzalo)
  • No caso de non asistencia ao servizo de xantar e de almorzo, para o aboamento do servizo, deberá comunicalo con data límite ás 20.00 h. do día anterior, preferentemente a través do seguinte correo electrónico: preaviso.concellodesantiago@serunion.com
  • Para utilizar a modalidade puntual terán que avisar como hora límite ao coordinador/a do seu centro antes das 9.30 h. am do mesmo día.