กองทุนฯ เพื่อเด็กและการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

ความเป็นมาของโครงการ

กองทุนฯ เพื่อเด็กและการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร (Samroeng's Education Fund) จัดตั้งขึ้นมาจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย รวมกันเป็นเงินก้อน เพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่มีความตั้งใจเรียน มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างมากในเรื่องการศึกษา รวมถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีอื่นๆ ด้วย เช่น นักเรียนหรือโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ก่อนหน้านี้ ผมได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยการให้ทุนการศึกษาบ้าง หรือช่วยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กบ้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเท่าที่พอจะช่วยได้ ไม่มีรูปแบบ หรือเป็นกิจลักษณะที่เป็นทางการแต่อย่างใด โดยให้การช่วยเหลือทั้งเด็กที่รู้จักเป็นการส่วนตัว หรือรับทราบข้อมูลจากสื่อ หรือจากเพื่อนๆ

จนเมื่อต้นปี 2559 ผมได้รับข้อมูลของเด็กคนหนึ่ง ผ่านทางรุ่นน้องที่เป็นครูสอนอยู่ในต่างจังหวัด ว่าเป็นเด็กที่เรียนดี มีความประพฤติดี กำลังจะจบการศึกษาระดับ ม.6 สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แต่ครอบครัวไม่มีกำลังพอที่จะส่งเรียนต่อได้ เด็กพยายามเขียนเรียงความเพื่อขอทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน แต่ก็ไม่เป็นผล ครูที่เป็นรุ่นน้องดังกล่าว จึงส่งเรียงความและเรื่องราวของเด็กคนนั้น มาขอรับความช่วยเหลือ

เมื่อได้อ่านข้อมูลที่ได้รับมา ทำให้ผมรู้สึกเสียดายแทน ถ้าเด็กที่มีผลการเรียนดีขนาดนี้ จะหมดโอกาสศึกษาต่อเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ที่ผ่านมา ผมเคยให้การช่วยเหลือเด็กเป็นครั้งเป็นคราว แต่กรณีนี้ ถ้าจะช่วยคงต้องช่วยให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่พอสมควร

ผมนำเรื่องราวของเด็กไปเผยแพร่ให้กับบรรดาผู้ใหญ่ใจดี เพื่อนๆ ลูกศิษย์ และคนที่รู้จัก เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และนับว่าเป็นโชคดีของเด็ก ที่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านให้การสนับสนุน โดยการโอนเงินมาร่วมกับผม คนละเล็กคนละน้อย บางท่านให้มาเป็นเงินก้อน บางท่านจะให้เป็นประจำทุกเดือน ที่สุดแล้ว จึงทำให้เกิดเป็นกองทุนนี้ขึ้นมา โดยผมเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ ซึ่งผมอาจจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต เพื่อหาเงินเติมกองทุนนี้ต่อไป


แนวทางการให้ความช่วยเหลือและการระดมทุน

ในเบื้องต้นที่กองทุนยังมีเงินช่วยเหลือไม่มาก จะพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก โดยมอบทุนให้เป็นรายเดือน 

ในขณะเดียวกัน ก็ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังบุคคลต่างๆ บริษัท ห้างร้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนตามกำลังศรัทธาต่อไป 
พร้อมกันนี้ ผมจะแบ่งเงินรายได้บางส่วนจากการสอน การจัดสัมมนา หรือการจำหน่ายสินค้า เพื่อสมทบกองทุนให้เติบโตต่อไปด้วย

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนฯ จะได้รับไฟล์ Excel "ระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม" แทนคำขอบคุณ
ซึ่งไฟล์นี้ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในองค์กร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/aekworld/education-fund/file-training-records


เกณฑ์การพิจารณาเด็กที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา

ในช่วงแรก อาศัยข้อมูลที่ครูส่งมาให้ เช่น เรียงความจากนักเรียน ภาพถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และคำรับรองจากคุณครู ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ผมอาจจะได้ไปประสบพบเจอด้วยตนเอง โดยจะยึดปัจจัยสำคัญ คือ
1. เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนดี
2. มีฐานะทางบ้านยากจน ขัดสน
3. มีความประพฤติดี คิดดี ทำดี
4. มีความกตัญญู ขยัน อดทน

ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่า เด็กขาดคุณสมบัติ ก็จะพิจารณาตัดการช่วยเหลือ


นักเรียนในอุปการะของกองทุนฯ

น.ส.สะใบทอง กรุงสินชัย (น้องนุ่น)

นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีผลการเรียน 3.95 พ่อมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ แม่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากต้องดูแลน้องสาวคนเล็ก ที่ป่วยเป็นมะเร็ง
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ขอนแก่น

กองทุนฯ เริ่มให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559


นายวิจิตรสิน บุตรพลอย (น้องกัง) นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ ซึ่งมีอายุมากแล้ว มีรายได้หลักจากการรับจ้างล้างจานร้านอาหาร น้องกังมีผลการเรียนดีมาก และมีความฝันอยากจะเรียนแพทย์ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน

กองทุนฯ เริ่มให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559


น.ส.สมจิตร เพ็ชรด่านเหนือ (น้องจอย) นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
อยู่กันสองคนกับแม่ซึ่งมีอายุมาก และสุขภาพไม่แข็งแรง มีรายได้เพียงวันละไม่กี่บาท จากการรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ตามกำลัง

กองทุนฯ เริ่มให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559

กองทุนฯ เพื่อเด็กและการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
ชื่อบัญชี นายสำเริง ยิ่งถาวรสุข
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-689149-3

อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
โทร. 081-423-9828

อัพเดตความคืบหน้าของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/groups/SamroengEducationFund/