คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Faculty of Architecture Rangsit University

Welcome to Our Family

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใหม่เชิงบูรณาการและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรของเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดในแบบ CPE (Creative, Professional and Enterpreneur) เพราะการศึกษาคือนวัตกรรม ปัจจุบันการสอนด้านการออกแบบของเราจึงมีการแบ่งเป็นสตูดิโอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนในแต่ละสตูดิโอเพื่อค้นหาแนวทางสำหรับต่อยอดและพัฒนาทักษะของตนเองในการออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

มาตรฐานทางการศึกษายังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ทางคณะฯจึงจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและมาตรฐานทางสภาวิชาชีพ มีการออกแบบเทคนิคการสอนแต่ละรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน

ในยุคโลกไร้พรมแดนทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีความตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมและบริบทที่แตกต่าง รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกมหาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง

รวมผลงานวิทยานิพนธ์ บทความวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ความสุขของคุณคืออะไร?? ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เราเชื่อว่า "ความสุขออกแบบได้"

ตารางสอน+ห้องเรียน คณะสถาปัตย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

Youtube รวบรวมบทเรียน สาระ กิจกรรม

คณะสถาปัตย์กับงาน The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

ศูนย์พักคนไร้บ้าน รังสิต กิจกรรมและปฏิบัติการแก้ปัญหาพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองทุกมิติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

สถาพาที โครงการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการ

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร-นักศึกษาระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เราคิดและทำเพื่อสังคม ความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้สังคมเข้าใจ พัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เป็นออทิสติก

ข่าวสาร บุคลากร

อาจารย์ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถติดตามประกาศข่าวสารได้ทางนี้ คลิก

Arch News

20/04/2022 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2565 และช่องทางการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คลิก

20/12/2021 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และช่องทางการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คลิก

21/09/2021 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และช่องทางการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คลิก

09/01/2021 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และช่องทางการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คลิก

04/01/2021 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2 คลิก

03/01/2021 ประกาศการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยรังสิต คลิก

03/01/2021 แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลิก

03/01/2021 ประกาศ สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดปี 2543 มีความประสงค์ขอยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร คลิก

ตารางเรียน

ตารางเรียน S/2565

ช่องทางการติดต่อผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทอมการศึกษา 1-64

ช่องทางการติดต่อผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทอมการศึกษา 1-64.xlsx

ช่องทางการติดต่อผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทอมการศึกษา 2-64


ช่องทางการติดต่อผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทอมการศึกษา 2-64

ARCHADVISOR

รายชื่อนักศึกษาในความดูแลของที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

Our Activity

“หนูไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานหรือสกิลทางด้านนี้เลย จะเรียนได้หรือ?”

คำตอบที่ได้รับจากอาจารย์ที่สัมภาษณ์ในวันนั้น ทำให้คนที่ไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะเรียนได้...ไม่มีวันลืม และการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ที่นี่ คือ ก้าวแรกที่เริ่มเปิดใจ...จนวันนี้ค้นพบข้อคิดว่า ขอแค่มั่นใจ และเต็มที่กับสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด แม้เราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่แรก แต่เชื่อเถอะ!..ลองดูสักครั้ง ผลลัพธ์มันต้องออกมาดีแน่นอน สารรังสิตออนไลน์ชวนไปรู้จักกับศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เริ่มต้นจากความไม่ชอบ สุดท้ายโชคชะตาพาให้เรียนจบกลับบ้านเกิดไปตั้งรากฐานขยายธุรกิจออกแบบครบวงจรโด่งดังใน จ.เพชรบุรี อ่านเรื่องราว คลิ๊ก >> https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onli…/Goodoldday_NoonArch

"จูน เซคิโน" สถาปนิกที่น่าจับตามอง ศิษย์เก่าถาปัตย์ ม.รังสิต ผู้ที่นำพาตัวตนและความภูมิใจในสายอาชีพ คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย ไม่ว่าจะ Architizer Award New York German Design Award และมิลาน ล่าสุดกับรางวัล Building of the Year 2018 และ รางวัล Gold Medal Social/Institutional Building จากงาน ‘ARCASIA Award 2018’ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ความสำเร็จแบ่งปันได้ด้วย ‘โอกาส

เพราะอะไร? ตื่นเช้าขึ้นมาของทุกวันยังเป็นสถาปนิกอยู่ มาอ่านความคิด แรงบันดาลใจ ความท้าทาย สู่โอกาส ของผู้ชายคนนี้ ที่สารรังสิตออนไลน์https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onl…/Goodoldday_JUNSEKINO

การรวมตัวของเหล่าเด็กถาปัตย์ ม.รังสิต ที่นำเอาความรู้ ความถนัดในสายวิชาชีพมาชาเลนจ์ร่วมกัน เพื่อแสดงความสามารถสร้างงานออกแบบสไตล์ใหม่ๆ และทำให้เห็นว่า “เด็กรังสิตก็ทำได้ไม่แพ้ใคร” กับรางวัลที่โคตรภูมิใจ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบบ้านสไตล์ “ลักซัวรี่ในมิติใหม่” ของบริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด อ่านเรื่องราวของพวกเขาเพิ่มเติมได้ที่ สารรังสิตออนไลน์ #สถาปัตย์รังสิต #RSUARCH #สารรังสิตออนไลน์

“Welcome on Board” งานเปิดภาคเรียนปีการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีนี้ก็เปิดเทอมกับแบบเบาๆ กับโปรเจค SKD โดยได้ความร่วมมือกับเจ้าของงานที่มาให้โจทย์งาน พร้อมความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเนื้อหาการเรียนการสอนของคณะฯ

Neighborhood