คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานThe 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นการยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ของอาจารย์และบุคลากรของคณะให้อยู่ในระดับสากล ทางคณะฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) โดยรับผิดชอบใน SESSION G3 Architecture, Arts and Design โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Chris Bosse สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงในระดับสากลจาก LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) Asia Pacific, Sydney​ มาเป็นวิทยากรรับเชิญในหัวข้อ "Facade, window to the soul of a building"

ในงานนี้ได้เป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ นะเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในหัวข้อดังนี้ คลิก เพื่อดูบทความ

Natural Ventilation Design for the Indochina Market in Aranyaprathet, Thailand

Songpol Atthakorn

Keywords: Indochina market, wind, natural ventilation, comfort zone, building simulation, CFD

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Investigating the Arch RSU Parametric Design Studio

Walaiporn Nakapan, Songsak Onsuwan

Keywords: vertical design studio, parametric design, architectural education

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Symbiotic Relationship in Commercial Area: Case Study of Khaosan Road

Rosaline Shaw

Keywords: symbiosis relationship, Khaosan road, public area, walking street

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Creating Physical Environment for Safety and Feeling Safe from Crime: The Case of Old Residential Communities, Phra Nakhon District, Bangkok

Sasikan Srisopon

Keywords: safety, feeling safe, the old residential community, physical environment, secondary space

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Shifting in Architecture: Investigation of “New Edge” Design Studio

Aviruth Charoensup, Ohm Panatkool, Rapiphong Kulthamyothin, Anutorn Polphong, Sasathorn Borisutnarudom, Supayada Praditvaitayakorn

Keywords: architectural design, design studio, architectural education, architectural learning, shifting, new edge

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Housing Design for Resisting Earthquakes Using the Base Isolation Method and Building Load Reduction

Paikarn Raksasutiphan, -

Keywords: earthquake, EPS foam, architectural design, separate foundation (base isolation), isolated-base, SAP 2000

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


Natural Architecture Project: Bamboo Modular Coordinated with Systematic Structure

Monchai Bunyavipakul, Chalie Krairiksh, Aamaal Phakdeetham Chimvilaisup

Keywords: bamboo structure, modular coordinated system, home stay

[ Click here for the Full Text Article in PDF format ]


โดยผู้ได้รับรางวัล “Research Excellence Award” ในปีนี้ได้แก่ อ.ทรงพล อัตถากร จากบทความวิจัย Natural Ventilation Design for the Indochina Market in Aranyaprathet, Thailand