โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterpice) คณะสถาปัตยกรรมรังสิตร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย

มูลนิธิออทิสติกไทย ได้ก่อตั้ง บริษัท ออทิสติกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝีกอาชีพและมีงานทำของบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีภารกิจสำคัญ คือ ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ในศักยภาพของบุคคลออทิสติก เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนในวิชาชีพ และการทำงานของพวกเขา

ในการนี้ได้จัดทำโครงการอาชีพผักไฮโดรโปนิกส์ ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรก ซึ่งจะมีการเปิดตัวสินค้าประมาณกลางปี2561นี้ โดยบริษัทฯได้จัดทำแผนการตลาด และการสื่อสารก่อนเปิดตัวสินค้า หนึ่งในกิจกรรมต่างๆ คือ คลิปวิดีโอขนาดสั้น(Viral Clip ) ที่เล่าจะเรื่องราวของบุคคลออทิสติก และกิจกรรมของพวกเขาสู่สังคม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์คลิปวิดีโอขนาดสั้น(clip viral) เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

**ภาพกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวิชา ARC492 Programing ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561**

ผลงานสร้างสรรค์คลิปวิดีโอขนาดสั้น (Viral Clip)ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับบุคคลออทิสติก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชา ARC492 Programing โจทย์งาน

คลิก เพื่อชมผลงานสร้างสรรค์คลิปวิดีโอขนาดสั้น (Viral Clip) ทั้งหมด