Likarätt på Rosendalsgymnasiet

Välkomment till "Likarätt på Rosendalsgymnasiet"!

På den här sajten har vi samlat information, länkar, övningar och uppslag till det likarättsarbete vi bedriver på Rosendalsgymnasiet. Materialet är sammanställt av Likarättsgruppen, och är tänkt att användas som hjälp och stöd vid arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering på skolan. Det är tänkt att ha en klar och struktur och är förhoppningsvis också självbärande. Du navigerar dig fram genom menyn till vänster, där varje tema har ett antal underordnade sidor (tryck på pilen vid varje huvudrubrik så visas de underordnade sidorna om de inte syns på en gång).

Likarättsarbetet är en utmaning för all personal och för alla elever. Det är spännande och intressant, men samtidigt inte enkelt eftersom det rör mänskliga relationer. Arbetet erbjuder viss frihet i vad som behandlas och hur det tas upp i undervisningen, men likarättsarbetet är däremot inte frivilligt, eftersom det regleras i lag. Målet är något vi alla vill ha: en tryggare och mer respektfull miljö för alla som tillbringar sina dagar i skolan!

För dig som är nykomling på sidan kan det vara bra att börja läsa "Läs mig först" (i länklistan till vänster).


Kontaktuppgifter

Likarättsgruppen består av några personer i skolans personal, och elever bjuds också in till vissa träffar. Vill du få kontakt med gruppen finns våra mejladresser nedan:

Jeanette Fry, rektor (jeanette.fry@rosendalsgymnasiet.se)

Sarah Fagerman, kurator (sarah.fagerman@rosendalsgymnasiet.se)

Olov Jansson, lärare (olov.jansson@rosendalsgymnasiet.se)

Kajsa Ragnarsson, lärare (kajsa.ragnarsson@rosendalsgymnasiet.se)

Calle Håkansson, lärare (calle.hakansson@rosendalsgymnasiet.se)