Prago geeft lessen basiseducatie: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Onze cursisten zijn volwassenen die moeite hebben met leren. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn en aan mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen niet terecht bij het reguliere onderwijs. Bij Prago zijn ze welkom. Bij ons leren zij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Zij krijgen meer zelfvertrouwen en worden zelfredzamer. Zij bloeien op. 


Wat en hoe en waarom? Dat vertellen onze cursisten zelf, in 2 minuten. 

LinkedInFacebookYouTubeInstagram