Wie zijn we?

Medewerkers

Op elke leslocatie werkt een team van beroepskrachten (docenten basiseducatie) en vrijwilligers (cursistbegeleiders). De regiomanager fungeert als eerste aanspreekpunt en geeft leiding aan het team.

Vrijwilligers

Bij Prago werken veel vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze cursisten. Met enthousiasme, kennis, ervaring, geduld en aandacht helpen zij onze cursisten bij het leren. Zonder vrijwilligers zou Prago niet bestaan.

Ook vrijwilliger bij Prago worden? Lees meer!

Managementteam

 • Henk Kuiper, directeur

 • Marco Bouma, manager bedrijfsvoering

Centrale staf

 • Rita Huijink, onderwijsbeleidsmedewerker

 • Willem van Gool, administratief medewerker, ICT-medewerker

Regiomanagers

 • Annemarie Wink, regiomanager Midden-Gelderland

 • Brunhilde Wijlaars, regiomanager Utrecht, Stichtse Vecht, Houten en Woerden

 • Cisca Jol, regiomanager Drechtsteden en Gouda

 • Rita Huijink, regiomanager Flevoland-Eemland

Bestuur

Het bestuur van Stichting Prago houdt toezicht op een goed verloop van het onderwijs en creëert randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van Prago, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en de toekomst van de school.

 • Marjolijn Feringa, voorzitter

 • Frans Veul, penningmeester

 • Liesbeth aan de Stegge, secretaris

 • Marcel Coenders, algemeen bestuurslid

 • Annelies Omvlee, algemeen bestuurslid