Wie zijn we?

Medewerkers

Op elke Prago-locatie werkt een team van beroepskrachten (docenten basiseducatie en een coördinator) en vrijwilligers (cursistbegeleiders en ICT-assistenten). De coördinator fungeert als eerste aanspreekpunt, stuurt op operationeel niveau de leerkrachten en vrijwilligers aan en houdt de intakegesprekken met nieuwe cursisten en vrijwilligers.


Vrijwilligers

Bij Prago werken veel vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze cursisten. Met enthousiasme, kennis, ervaring, geduld en aandacht helpen zij onze cursisten bij het leren. Zonder vrijwilligers zou Prago niet bestaan en daarom hartelijk dank aan allemaal!

Ook vrijwilliger bij Prago worden? Help dan mee!


Centrale staf

De centrale staf van Prago bestaat uit:

  • Henk Kuiper, directeur
  • Marco Bouma, manager bedrijfsvoering
  • Dafne Wesenaar, onderwijsbeleidsmedewerker
  • Elleke Overgaauw, administratief medewerker
  • Willem van Gool, administratief medewerker, ICT-medewerker


Bestuur

Het bestuur van Stichting Prago houdt toezicht op een goed verloop van het onderwijs en creëert randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van Prago, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en de toekomst van de school. De directeur van Prago is adviseur van het bestuur.

Samenstelling bestuur:

  • Jan Bergstra, voorzitter
  • Kees Gerritsen, penningmeester
  • Dirk Verstegen, secretaris
  • Liesbeth aan de Stegge, algemeen bestuurslid
  • Frans Veul, algemeen bestuurslid