Aanpak en aanbod

Aanpak: solo en samen

Bij Prago volgt iedere cursist zijn eigen individuele leertraject, in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Tegelijkertijd is ook de groep belangrijk. Een groep motiveert en stimuleert. Juist de groep maakt leren leuk. De groepen bestaan uit maximaal 15 personen. De cursisten krijgen les en individuele begeleiding van de bevoegde docent en vaak ook van vrijwillige cursistbegeleiders. Daarnaast leiden docenten of cursistbegeleiders groepjes van enkele cursisten, zoals een leesgroepje, een NT2-groepje of een e-mailgroepje. In zo’n groepje volgen de cursisten hetzelfde programma. Deze groepjes werken tijdens de reguliere lessen.


Regulier aanbod

Cursist en docent bepalen samen aan welke leerdoelen gewerkt gaat worden in welke vakgebieden. Het leertraject, gebaseerd op individuele wensen en mogelijkheden, vindt plaats op basis van doelstellingen (standaarden en eindtermen VE). Prago biedt de volgende vakken aan:


  • Basis lezen en schrijven: technisch lezen en schrijven en begin van begrijpend lezen op woordniveau

  • Gevorderd lezen en schrijven: begrijpend lezen, formulieren invullen, briefjes, memo’s en verslagen schrijven (Instroom – 2F)

  • Basis rekenen: optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, getallenleer

  • Praktisch rekenen: zoals eurorekenen, klokkijken, procenten, breuken, maten en gewichten, verhoudingen, verbanden, meten en meetkunde (Instroom – 2F)

  • Digitale vaardigheden: omgaan met laptop, computer, tablet, kennis van veiligheid en privacy, tekstverwerken, internetten, e-mailen, sms-en, appen en videobellen


Themacursussen

Naast het reguliere aanbod ontwikkelt en geeft Prago ook themacursussen met een begin, een midden en een eind en één onderwerp. De themacursussen van Prago zijn altijd maatwerk. Waar, wanneer, groepsgrootte, materialen en kosten: we regelen het in overleg. Een themacursus bestaat meestal uit 10 lessen van elk 2 uur. De docent komt graag naar de cursisten toe, zodat ze hun eigen vertrouwde omgeving niet hoeven te verlaten. Makkelijk, comfortabel en praktisch. Het actuele aanbod themacursussen:

  • Vergaderen: een praktische cursus voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Aan bod komen onder meer de taken van de voorzitter en de notulist, de agenda en de afsprakenlijst.

  • Sociale media: een praktische cursus voor mensen met een licht verstandelijke beperking. We gaan oefenen met WhatsApp, Facebook, Instagram en Pinterest.

  • Omgaan met geld: een praktische cursus voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In deze cursus leer je onder meer over inkomsten en uitgaven, sparen en lenen, online bankieren en pinnen.

  • Ouders en basisschool: een praktische cursus voor laaggeletterde ouders met een kind op de basisschool. Voor laaggeletterde ouders valt het niet mee om hun schoolkind goed te begeleiden. Wat kun je verwachten van de school en wat verwacht de school van jou als ouder? Je leert het in deze cursus.

  • Digitale vaardigheden: een praktische cursus voor werknemers. In deze cursus leren de werknemers precies die zaken die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld: het gebruik van het intranet, roosters inzien en wijzigen, de printer bedienen, e-mails sturen of een online agenda gebruiken.


Onderwijs als middel

Onderwijs bij Prago is meer dan een doel op zich. Het is ook een middel dat leidt tot andere doelen, zoals meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Wie kan lezen, begrijpt zijn post, en wie snapt hoe de ov-chipkaart werkt, kan zelf op de bus stappen. Zo gaat leren ook eenzaamheid en isolement tegen. We merken dat ‘school’ en het gevoel bezig te zijn met de eigen ontwikkeling enorm stimulerend werkt voor het zelfvertrouwen en het gevoel ‘goed’ te zijn, een gevoel dat bij veel van onze cursisten niet automatisch aanwezig is. Uitzoomend van de individuele cursist naar heel Nederland draagt het onderwijs van Prago bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland.