Aanpak en aanbod

Aanpak: solo en samen

Bij Prago volgt iedere cursist zijn eigen individuele leertraject, in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Tegelijkertijd is ook de groep belangrijk. Een groep motiveert en stimuleert. Juist de groep maakt leren leuk. De groepen bestaan uit maximaal 15 personen. De cursisten krijgen les en individuele begeleiding van de bevoegde docent en vaak ook van vrijwillige cursistbegeleiders. Daarnaast leiden docenten of cursistbegeleiders groepjes van enkele cursisten, zoals een leesgroepje, een NT2-groepje of een e-mailgroepje. In zo’n groepje volgen de cursisten hetzelfde programma. Deze groepjes werken tijdens de reguliere lessen.

Aanbod: regulier 

In ons reguliere aanbod bepalen cursist en docent samen aan welke leerdoelen gewerkt gaat worden in welke vakgebieden. Het leertraject is gebaseerd op individuele wensen en mogelijkheden van de cursist. 

Prago biedt de volgende vakken aan:

Aanbod: les op maat 

Naast de reguliere lessen waarin iedere cursist individueel onderwijs volgt, bieden wij ook maatwerk aan voor meer klassikale lessen. Wij kunnen alle lessen op maat maken. Denk aan een serie lessen op een bepaald niveau, voor een specifieke doelgroep, of op basis van een thema of vakgebied. 

Een paar voorbeelden van maatwerktrajecten die tot nu toe zijn ontwikkeld en gebruikt:


Een andere vorm van maatwerk is dat wij onze reguliere lessen geven in de vorm van een cursus met een begin en een eind. Zo’n cursus kan worden beschouwd als eenmalige opstapcursus: een mogelijk voortraject voor de reguliere lessen. 

Onderwijs als middel

Onderwijs bij Prago is meer dan een doel op zich. Het is ook een middel dat leidt tot andere doelen, zoals meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Wie kan lezen, begrijpt zijn post, en wie snapt hoe de ov-chipkaart werkt, kan zelf op de bus stappen. Zo gaat leren ook eenzaamheid en isolement tegen. We merken dat ‘school’ en het gevoel bezig te zijn met de eigen ontwikkeling enorm stimulerend werkt voor het zelfvertrouwen en het gevoel ‘goed’ te zijn, een gevoel dat bij veel van onze cursisten niet automatisch aanwezig is. Uitzoomend van de individuele cursist naar heel Nederland draagt het onderwijs van Prago bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland.