FAU og brukerråd

- ET GODT STED Å LÆRE -

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):

Anne Hegle (leder) - 7.trinn

Siv Anita Diana Åberg - 6. trinn

Mona Skaraas - 5. trinn

Lasse Pedersen - 4. trinn

Lisbeth Skutle - 3. tirnn

Mona Lærnes - 2. trinn

Stine Busch - 1. trinn

FAU jobber med:

  • å fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte

  • å medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

  • å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

  • å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

  • å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Møtereferater

Brukerråd:

Jan Tilset Larsen (rektor) - 91672800

jan-tilset.larsen@ou.trondheim.kommune.no


Anne Hegla (leder) - 7.trinn


- elev på 7.trinn og leder for elevrådet

- elev på 7.trinn og nestleder i elevrådet

Møtereferater

Brukermedvirkning til nytt skolebygg:

Fram til sommeren 2019 var det nedsatt en byggekomite med 5 foreldrerepresentanter, ledet av Yngve Sommervoll, som utøvde foreldrenes stemme opp mot prosjektgruppa i kommunen.

Fra høsten 2019 er det FAU som brukes som høringsorgan for medvirkning og innspill til nytt skolebygg.