FAU og brukerråd

- ET GODT STED Å LÆRE -

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):

1.trinn: Sverre Midthjell sverre@midthjell.com


2.trinn: David Eggan Aune (kasserer)

david.aune@bitastad.no


3.trinn: Anniken M. Douglass annikendouglass@gmail.com


4.trinn: Kathrine Butt (sekretær)

kathrine.gravrok.butt@gmail.com


5.trinn:Kine Larsen kinecharlotte@gmail.com


6.trinn: Eirik Forfang (Leder)

eirikforf@gmail.com


7.trinn: Ingrid Velle ingrid.velle@gmail.com


Referater

FAU jobber med:

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Brukerråd: 

Eirik Forfang (leder i Brukerråd) eirikforf@gmail.com

David Eggan Aune (kasserer) david.aune@bitastad.no

Anniken M.Douglass annikendouglass@gmail.com

Torjus Fredly Blakstad, elevrådsleder

Margit Holberg, nestleder elevråd


Jan Tilset Larsen (rektor/sekretær) - 91672800 

jan-tilset.larsen@ou.trondheim.kommune.no

Referat FAU

Referat brukerråd

FAU møtereferat 17. april 2024.docx
Referat fra Brukerråd 17.april 2024.docx

Tidligere referat FAU

Tidligere referat Brukerråd

Brukermedvirkning til nytt skolebygg: 

Fram til sommeren 2019 var det nedsatt en byggekomite med 5 foreldrerepresentanter, ledet av Yngve Sommervoll, som utøvde foreldrenes stemme opp mot prosjektgruppa i kommunen.

Fra høsten 2019 er det FAU som brukes som høringsorgan for medvirkning og innspill til nytt skolebygg.