FAU og brukerråd

- ET GODT STED Å LÆRE -

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):

1.trinn: David Eggan Aune (kasserer)

david.aune@bitastad.no


2.trinn: Anita Eriksen-Volnes

avolnes@hotmail.com


3.trinn: Kathrine Butt (sekretær)

kathrine.gravrok.butt@gmail.com


4.trinn: Mona Skaaraas

ottoleia@hotmail.com


5.trinn: Eirik Forfang (Leder)

eirikforf@gmail.com


6.trinn: Tove Karlsen

tovekarlsen81@gmail.com


7.trinn: Ellen Næss Jensen (nestleder)

karamellen@gmail.com


FAU jobber med:

  • å fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte

  • å medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

  • å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

  • å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

  • å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Brukerråd:

Eirik Forfang (leder i Brukerråd) eirikforf@gmail.com

David Eggan Aune (kasserer) david.aune@bitastad.no

Ellen Næss Jensen karamellen@gmail.com

Berit Aunøien Ilstad, elevrådsleder

Oskar Voges Angelsen, nestleder elevrådJan Tilset Larsen (rektor/sekretær) - 91672800

jan-tilset.larsen@ou.trondheim.kommune.noBrukermedvirkning til nytt skolebygg:

Fram til sommeren 2019 var det nedsatt en byggekomite med 5 foreldrerepresentanter, ledet av Yngve Sommervoll, som utøvde foreldrenes stemme opp mot prosjektgruppa i kommunen.

Fra høsten 2019 er det FAU som brukes som høringsorgan for medvirkning og innspill til nytt skolebygg.