IVLP

Digitale GELETTERDheid

Introductie

Van 7 tot 21 december 2019 maak ik deel uit van een groep van 13 mensen die deelnemen aan het IVLP: het International Visitor Leadership Program. We gaan hiervoor twee weken naar Amerika om allerlei mensen te spreken en ervaringen op te doen. Het onderwerp van onze IVLP-reis is "Digital and Media Literacy Education", oftewel digitale geletterdheid.

Het IVLP is een programma dat is opgezet door de Amerikaanse overheid, het bestaat al sinds 1940. Sindsdien hebben er meer dan 200.000 mensen aan deelgenomen. Je kunt je niet aanmelden voor het programma, maar je wordt uitgenodigd door de Amerikaanse ambassade van jouw land. Het idee achter het programma is dat de band tussen Amerika en andere landen wordt versterkt door experts uit andere landen uit te nodigen en in contact te brengen met Amerikaanse experts op hetzelfde gebied.

De e-mail met uitnodiging van de Amerikaanse Ambassade was zowel een verrassing als een hele eer. Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van de inhoud het programma, waarvoor wij als groep ook onze wensen en input door konden geven. Tijdens de reis hebben we gesprekken bij overheidsinstellingen, denktanks, organisaties en scholen.

Deze website gebruik ik om mijn ervaringen bij te houden en te delen.