ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ทองสุก เกลี้ยงพร้อม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

โชติกา สุขศรีสง่า

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม

พนักงานธุรการ

กิตติศักดิ์ อำท้าว

พนักงานราชการ

นิลวัฒน์ บุพิ

พนักงานราชการ

สุภาสินี แสนสนิท

พนักงานราชการ