ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

พนักงานราชการ

ธุรการโรงเรียน

นายธนภัทร  ร่มศรี

ธุรการโรงเรียน

พนักงานธุรการ ส.4

พนักงานการศึกษา

ช่างสี ช.4

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประยงค์ ต้นกันยา

ยามรักษาความปลอดภัย

นายสืบสกุล มานาดี

ยามรักษาความปลอดภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุทธิดล อันศรีเมือง