ทำเนียบหน่วยตรวจสอบภายใน

ธนิภา พันธ์ศรี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ภัคชัญญา บุญโสภณ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ