ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

นิติกรชำนาญการ

พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง (ช่วยราชการ)