ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี

ภาณุมาศ บ้านเหล่า

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

พีรวิชญ์ บุญหวังช่วย

นิติกรชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ทศพล แสนสุภา

พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง (ช่วยราชการ)

วิภาวดี อรรควงษ์

พนักงานพิมพ์ดีด