Família transport i manteniment de vehicles

Informacions Generals 

Quins Cicles us oferim?

En aquest espai hi trobareu informació dels mòduls professionals que s'estudien i practiquen en els tallers amb una petita explicació de cadascun d'ells. Els requisits d'accés, la durada dels estudis, l'horari, les competències professionals i els llocs de treball. I també, tots els serveis orientats a la Formació Professional que ofereix el centre.

Per a més informació sobre les titulacions us podeu connectar a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe

Requisits d'accés?

Grau Mitjà:

 3 vies d’accés + oferta parcial per Certificats de Professionalitat 

Grau Superior: 

3 vies d’accés + oferta parcial per Certificats de Professionalitat 

Informacions Preinscripció 2024


PER A DUBTES I ACLARIMENTS DEL CICLE CONTACTEU AMB NOSALTRES: capdpt.aut@institutmontilivi.cat 

Com ens organitzem?

Tenim 4 Cicles Formatius, 3 de Grau Mitjà i 1 de Grau Superior:

El 1r curs de cadascun d'ells es fa en horari matinal de 8.00 a 14.30h i el 2n curs de tardes, de 15.00 a 20.05h. a excepció del CFGM de Conducció de vehicles de transport que es fa en horari exclusiu de tardes.

Les pràctiques en empreses durant el 2n curs en horari matinal, en el nostre sector d'activitat és en aquest horari que les empreses acullen als nostres alumnes en pràctiques. Les pràctiques s'ofereixen en dos formats: Dual intensiva i Dual general

Organitzem els alumnes de 1r curs en grups reduïts per potenciar l'assoliment dels aprenentatges, les capacitats clau i les competències que qualsevol alumne de la Formació Professional ha de tenir per incorporar-se amb èxit al món laboral:Què hi aprendreu?

Nous currículums curs 2024-2025

A partir del proper curs s'implanten nous currículums. Així doncs durant el pròxim curs conviuran dos plans d'estudis diferents:

Organització curricular 2024-2025: Explicada en tres punts

A partir de la Promoció 2024-2026

Mòduls transversals.pdf

2. Mòduls del Cicle Formatiu

A partir de la promoció 2024-2026

Tots els cicles tenen una durada de 2.000 hores, 1.485h són de formació en el centre i les 515h restants de formació a l'empresa. Cal sumar-hi 66h de Tutoria que es realitzen en el centre i són de compliment obligatori no curricular (total 2.066h)  

Grau Superior 

d'Automoció

AUT.pdf

Competència general

Organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Llocs de treball

Grau Mitjà
Conducció de vehicles de transport

CVT.pdf

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar la conducció de vehicles de transport per carretera, complint les normes de circulació, seguretat vial i de transport establertes així com la normativa d'àmbit europeu i altres funcions relacionades amb l'atenció a passatgers, la supervisió i realització d'operacions de càrrega, l'operativa de magatzem i distribució de paqueteria, ajustant-se a procediments establerts segons els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.

Llocs de treball

Grau Mitjà
Electromecànica de vehicles

EMV.pdf

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar les operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector de l'automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts i complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Llocs de treball

Grau Mitjà Carrosseria

CAR.pdf

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformacions del vehicle en l'àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Llocs de treball


3. Estada a l'empresa

A partir de la promoció 2024-2026 es proposa l'estada a l'empresa en dues modalitats:

Estada a l’empresa (dual general):

Estada a l’empresa (dual intensiva):

Durada 1000h: 515h dual general + 198h Mòdul de Projecte (no es farà en en centre) + 287h dual intensiva. 

La realització de les pràctiques en Dual intensiva no només és una decisió de l'alumne/a sinó que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs"

Cost Aproximat dels cicles


CFGS Automoció

CFGM Conducció de vehicles de transport

CFGM Electromecànica de vehicles


CFGM Carrosseria

La inserció laboral en el món de l'automoció

Promoció 2023-2025. Informacions vigents alumnes de 2n curs: 

 Cicles Formatius Grau Mitjà 

El segon curs és en horaris de tardes.


Díptic Informatiu CFGM Electromecàmica de Vehicles 

EMV 10 març 2023.pdf


Díptic informatiu 

CFGM Carrosseria

CAR 10 març 2023.pdf

Díptic Informatiu 

CFGS Conducció Vehicles Transport

TM50 24 març 2023.pdf

Presentació Portes Obertes 

 Curs 2023/24

Presentació Portes Obertes

 Curs 2023/24

Presentació CVT.pptx

Presentació Portes Obertes 

Curs 2023/24

Cicle Formatiu de Grau Superior Automoció

El segon curs és en horaris de tardes.

Díptic Informatiu Automoció

AUT 10 març 2023.pdf

Presentació Portes Obertes  

Curs 2023/24