Què és la Xarxa d'Impuls FP?

La Xarxa Impuls FP és la unitat d’innovació de la Subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional que cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de sis programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic, l'orientació, la transferència del coneixement dels centres a les empreses, l’emprenedoria i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals i les competicions. Ja veus que el ventall que abastim és ampli i ambiciós i això ens obliga a estar en constant canvi i reorganització. 

L'Institut Montilivi participa en totes les Xarxes d'Impuls transmeten a l'alumnat tots els seus avantatges.

https://projectes.xtec.cat/impulsfp/

Premis de la xarxa IMPULS FP 

1r premi

Excel·lència professional: "El joc de l'Assassí"

2n Premi

Projectes emprenedors Grau Superior: "Sembrem llavors a les escoles"

2n premi

Projectes innovadors Grau mitjà: "New life glasses"

1r premi

Projectes Innovadors, PFI,: "Jocs educatius"

L'edició dels Premis Impuls 2022 a les comarques gironines ha estat organitzada per l'Institut Montilivi. Els treballs presentats els valoren professors de centres diferents. En aquesta edició l'Institut a obtingut premis en les diferents modalitats:

Excel·lència professional, 1r premi: "El joc de l'Assassí"

Per el projecte "El joc de l'Assassí": Es   presenta     un     projecte   fruit   de     l’interès   per     part   del     professorat   de    dinamitzar   el   procés   d’aprenentatge     dels  alumnes     de     2n  del     CFGM   d'Operacions     de     Laboratori     a   les   aules, i   de     poder     adquirir     autonomia     a   l’hora  d’aplicar     diferents   tècniques   emprades     al   laboratori,  alhora     que     es   potencia     l’ús   de     la   llengua     estrangera  anglesa     a   nivell   tècnic.  Es   planteja     als   alumnes     la   següent     situació:   es   troben     treballant   en     un     laboratori     de     la   policia     científica   i, mitjançant   les   anàlisis   de     diferents   mostres   recollides     de     l’escena     d’un     crim,  hauran     de     descobrir     quin     dels  possibles   sospitosos   és   l’assassí.  


Projectes emprenedors Grau Superior, 2n premi: "Sembrem llavors a les escoles"


El   projecte   neix   d'una   anàlisi   de   la   necessitat   d educació   ambiental   a   les   escoles   enfocat   als   infants   de   6   a  7   anys   de   cicle   inicial:   un   treball   interdisciplinari   centrat   en   la   creació   d'un   jardí   botànic   treballant   la   part  experimental   i   les   TIC.   I   en   sentit   comunitari,  persegueix   l objectiu   de   fomentar   l educació   ambiental,  que  la   societat   prengui   consciència   del   medi   ambient   i   s interessi   per   ell   i   pels   problemes   relacionats.   S'ha  analitzat   la   idea   mitjançant   el   DAFO   i   el   CANVAS,  un   estudi  de   mercat,  entrevistes   i   enquestes   i   s'ha  redactat   el   Pla   d'Empresa.   S'han   elaborat   prototipatges   de   les   activitats   i   implementat   a   l'Escola   Bosc   de   la  Pabordia   de   Girona.Les   diverses   avaluacions   realitzades   ens   permeten   concloure   que   és   un  projecte  necessari   i   viable.  


Projectes innovadors Grau mitjà, 2n premi: "New life glasses"


El   projecte   NEW   LIFE   GLASSES     són   ulleres     connectades     amb   auriculars     que     ajuden     a   la   gent   amb  discapacitat   visual.Els   objectius   del     projecte   son:  -   Millorar   la   vida   de     persones     amb   discapacitat   visual.  -   Durant   aquest   projecte   dissenyem   aquestes   ulleres,  i   la   nostra   finalitat   és   fer   arribar     aquest   producte     a   la  gent   a   partir   del     grup     Social     ONCE.  -   Obtenir   benefici   a   través   de     la   venda     del     producte     i   així   satisfer   els   nostres   clients   gràcies   a   la   bona     qualitat  del     producte.  


Projectes Innovadors PFI, 1r premi: "Jocs educatius"


Adaptem jocs clàssic i no tant clàssics a les necessitats dels professors, els creem des de zero, des de la creació del joc  envàs i packaging. 

Per exemple vam crear un joc de l’oca per tal d’adaptar-lo a les necessitats de l’ife amb els mòduls de vida saludable, alimentació saludable, hàbits d’higiene, d’esport,..