Kveikjum neistann

Verkefnið sem hér um ræðir er einbeitt gagnsókn til að bregðast við vanda sem rætt hefur verið um í íslensku skólastarfi, áhyggjur af lestrarfrærni barna, ekki síst drengja.


Kveikjum neistann

Kveikjum neistann er þróunarverkefni og menntarannsókn sem Grunnskóli Vestmannaeyja fór af stað með haustið 2021.

Verk­efnið sem er 10 ára þró­un­ar- og rann­sókn­ar­verk­efni með heild­stæða nálg­un á skóla­starfið, er stutt af Vest­manna­eyja­bæ, mennta­málaráðuneyti, Há­skóla Íslands og Sam­tök­um at­vinnu­lífs­ins.

Há­skóli Íslands og SA hafa stofnað Rann­sókn­ar­setrið Mennt­un og hug­ar­far með aðset­ur við menntvís­inda­svið. Rannsóknarsetrið ber ábyrgð á menntarannsókninni.

Verkefnið byggir á niðurstöðum fremstu vísindamanna heims á sviði menntunar og heilbrigðis.

Læsi, stærðfræði, náttúrufræði og hreyfing

Áherslur verkefnisins snúa að læsi, stærðfræði, náttúrufræði, hreyfingu og hugarfari nemenda og tengjast þróun á kennsluháttum, kennsluefni og starfsþróun og ráðgjöf til kennara og skólastjórnenda. Markmið verkefnisins eru meðal annars að:

  • Að 80% nemenda séu fulllæsir við lok 2. bekkjar. Unnið verði með réttar áskoranir miðað við færni og lestraráhugi skapaður með lestri góðra bóka.

  • Áhersla á markvissa kennslu lesskilnings svo nemendur geti lesið sér til gagns.

  • Að nemendur verði framúrskarandi í skapandi skrifum og framsögn.

  • Að nemendur kunni samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu við 12 ára aldur. Þeir öðlist síðan kunnáttu og færni í öðrum þáttum stærðfræðinnar í 8.-10. bekk .

  • Að nemendur öðlist ástríðu fyrir náttúrufræði/umhverfisfræði.

  • Að nemendur bæti hreyfifærni, hreysti og einbeitingu.