5de leerjaar

5de leerjaar

Juf Ingrid is de juf van het vijfde leerjaar.

Wat leren we dit schooljaar ?

In de taallessen is het begrijpend lezen enorm belangrijk. We volgen dan in onze klas een heel leestraject. Leuke boeken kennen voor ons geen geheimen meer. 

We worden ook echte schrijvertjes .Verhalen, brieven, gedichten, ... we oefenen ze allemaal. Spelling is hiervoor dan ook heel belangrijk . Zelfs de werkwoorden  leren we juist schrijven.

Tijdens de lessen WO oefenen we het kaartlezen, maken we een reis door de tijd en leren we een heleboel over de natuur. We worden echte speurneuzen.

Vrijdagnamiddag is voor ons een toppertje . Dan gaan we knutselen, dansen, zingen en soms spelen we poppenkast of toneel.