Schooluren

De schoolpoorten zijn open vanaf 8.00 u.

Op schooldagen kan u steeds iemand bereiken op het secretariaat vanaf 8.00 u.

  • Voormiddag: van 8.30 u. tot 12.05 u.

  • Namiddag: van 13.35 u. tot 15.30 u.

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang is gratis.


Vanaf 8.00 u. wordt er in elke afdeling toezicht gehouden door de leerkrachten.

Na schooltijd is er opvang tot 17.00 u.


Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos organiseert verder ook Buitenschoolse Kinderopvang (BKO).


Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO)

Deze BKO is betalend en gaat door in ‘t Klawieterke aan de Bormstaat. Op schooldagen worden de kinderen die gebruik maken van de BKO met de schoolbus vervoerd.

  • Van 6.30 u. tot 8.00 u.

  • Van 16.30 u. tot 19 u.

  • Op woensdagnamiddag van 12.30 u. tot 19.00 u.

  • Op verlofdagen van de school van 6.30 u. tot 19.00 u.

  • Tijdens de vakanties van 6.30 u. tot 19.00 u.

Voor alle inlichtingen over BKO: 015 63 53 05