Schooluren

De schoolpoorten zijn open vanaf 8.00 u.

Op schooldagen kan u vanaf 8.00 u. iemand bereiken op het secretariaat.

Het Kiezeltje, De Kei en 't Mulderke lagere school


't Mulderke kleuterschool

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang is gratis.


Vanaf 8.00 u. wordt er in elke afdeling toezicht gehouden door de leerkrachten.

Na schooltijd is er opvang tot 17.00 u.


Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos organiseert verder ook Buitenschoolse Kinderopvang (BKO 't Klawierterke).


Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO)

Deze BKO is betalend en gaat door in ‘t Klawieterke aan de Bormstaat. Op schooldagen worden de kinderen die gebruik maken van de BKO met de schoolbus vervoerd.

Voor alle inlichtingen over BKO: 015 63 53 05