Bestuur

Inrichtende macht van de Gemeentelijke Basisschool is het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos. Mevr. Sonja Thielemans, Schepen van onderwijs. Beslissingen over het gemeentelijk onderwijs worden genomen door het college van burgemeester en schepenen. Voor bepaalde onderwijsdossiers is er nadien een bekrachtiging nodig door de gemeenteraad. Directie, Inge Hermans, staat in voor de organisatie van het schoolgebeuren.

Praktische gegevens


Gemeentebestuur

Marktplein 29

1880 Kapelle-op-den-Bos

tel. 015 71 32 71

fax. 015 71 37 25

website


Schepen van onderwijs

Sonja Thielamans

tel. 015 71 32 71

sonja.thielemans@kapelle-op-den-bos.be

Directie

Inge Hermans

directie@gebaska.be


Schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

Geleding personeel

Geleding ouders

Geleding lokale gemeenschap

Geleding schoolbestuur