De zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren staan in overleg met alle leerkrachten, directie en CLB-verantwoordelijken in voor het zorgbeleid op onze school.

Onze school creëert een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin kinderen middels een actief leerproces gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. We zijn een school die kinderen “onderwijs op maat” biedt. Ons uitgangspunt is dat we alle leerlingen op onze school de mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat zij op een ononderbroken wijze de basisschool kunnen doorlopen.

Uiteraard gebeurt de eerste zorg door de klasleerkrachten. Zij kijken erop toe dat elk kind een positieve evolutie in de ontwikkeling doormaakt. We hebben het hier niet enkel over kennis, maar ook over het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale interactie met klasgenoten.

Als de klasleerkracht vaststelt dat er extra hulp nodig is, worden wij ingeschakeld. We bieden zowel in als uit de klas ondersteuning. Voor kinderen die door ons extra begeleid worden, gaan we zo transparant mogelijk te werk. Dit houdt in dat ouders op de hoogte worden gehouden van hoe deze zorgmomenten ingevuld worden. We schetsen een beeld van hoe uw kind evolueert. We staan steeds klaar voor een gesprek indien u dat wenst.

Wij staan binnen onze vestigingen ook in voor overkoepelende projecten als niveaulezen, OVSG-proeven, pestactieplan, normeringstoetsen, tik tak, activiteiten rond werkhouding, integratie tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar, Franse initiatie en aanbod voor meerbegaafden.