5. ja 6. luokka

Oppilas valitsee 5. ja 6. luokalla yhden koko lukuvuoden kestävän tunnin mittaisen valinnaisaineen TAI yhden puoli vuotta kestävän 2 tunnin valinnaisaineen. Valinnaisaineita ei voi vaihtaa kesken lukuvuoden. Luokanopettajilta saat valintakortin, johon valinnat tehdään. Valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.

VALINNAISAINEKORTTI

Valitse alla olevista valinnaisaineista 1kpl.

1 tunnin valinnaiset

Kestää koko lukuvuoden


Oppiaine ja laajuus: Kansainvälisyyskurssi (1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja: Marianne Salmivuori

Sisällöt: Kurssilla tutustutaan eri maihin oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Harjoitellaan yhteistyötä eurooppalaisten ikätoverien kanssa osallistumalla eTwinning-projektiin. Samalla tutustutaan myös omaan kulttuuriin ja opitaan kertomaan siitä muille.

Työtavat: Tehdään esitelmiä, postereita, videoita. Harjoitellaan englannin käyttämistä oikeissa tilanteissa kansainvälisessä projektissa eurooppalaisten ikätoverien kanssa.

Arviointi: hyväksytty/hylättyOppiaine ja laajuus: Ilmaisutaito (1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja: Laura Vikiö

Sisällöt: Kurssilla tutustutaan erilaisiin ilmaisun keinoihin ja rohkaistutaan käyttämään niitä oppilaiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan sekä omaa ilmaisua, että ryhmässä toimimista.

Työtavat: Kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia ilmaisun muotoja: tehdään rentoutumis-, keskittymis-, kontakti-, eläytymis-, aistihavainto-, assosiaatio- ja improvisaatioharjoituksia. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia esityksiä oppilaiden toiveiden mukaan.


Arviointi: hyväksytty/ hylättyOppiaine ja laajuus: Liikunta ( 1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja: Johanna Karjaluoto-Pisilä

Sisällöt: Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja tutuissa koululiikuntalajeissa, mutta tutustutaan kurssilaisten toiveiden mukaan myös lajeihin, joita ei perusliikuntatunneilla harjoitella ( esim tanssi, tennis, frisbeegolf, akrobatia, jooga, retkeily, kamppailulajit ).

Työtavat: Tutustutaan sekä yksilö- että joukkuelajeihin. Tavoitteena on kokea liikunnan iloa sekä yksin että yhdessä.

Arviointi: hyväksytty/ hylättyOppiaine ja laajuus: Teknologia (1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja: Timo Silvola tai Heikki Saukko

Sisällöt: Arjen teknologiaa. Tutkitaan ja ihmetellään ympärillä olevaa rakennettua maailmaa. Käytetään luokasta ja luonnosta löytyviä materiaaleja ja hyödynnetään niitä rakenteluissa ja askarteluissa. Tutkitaan yksinkertaisia koneita, laitteita, mekanismeja ja rakennetaan omia yksinkertaisia laitteita mahdollisuuksien mukaan. Tutustutaan Lego Mindstorms- legorakenteluun ja ohjelmointiin.

Työtavat: Tutustutaan teknologisiin ratkaisuihin ja perehdytään niihin tekemällä itse yksinkertaisia mallinnuksia,

Arviointi: hyväksytty/hylätty
Oppiaine ja laajuus: Musiikki (1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja: Heikki Saukko tai Riikka Suni-Lajunen tai Kaisa Tornberg

Sisällöt: Oppiaineessa syvennetään ja laajennetaan aiempia taitoja. Yhteismusisoinnin avulla kehitetään taitoja soittaa ja laulaa oppilaiden omista lähtökohdista käsin. Tunneilla valmistetaan ohjelmaa muutamaan lukuvuoden aikana pidettävään koulun tilaisuuteen. Lisäksi voidaan säveltää ja sanoittaa oma pieni kappale.

Työtavat: Tunneilla harjoitellaan soittamaan musiikkiluokan soittimia mm. ukulelea, kitaraa, koskettimia, laattasoittimia, bassoa ja rumpuja sekä monipuolisesti koululla olevia rytmisoittimia laulamista unohtamatta.

Arviointi: hyväksytty / hylätty
Oppiaine ja laajuus: kuvataide (1 tunti viikossa koko vuoden)

Opettaja:Laura Vikiö

Sisällöt: Tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja kuvataiteen muotoihin oppilaiden toiveita kuunnellen. Oppilas oppii kehittämään luovuuttaan ja saa rohkeutta itsensä ilmaisemiseen visuaalisen tuottamisen ja tekemisen kautta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Pyritään tekemään myös sellaisia töitä, joihin kuvaamataidon tunneille ei normaalisti jää aikaa.

Työtavat: Kokeillaan monipuolisesti erilaisia kuvataiteen työskentelytapoja.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


2 tunnin valinnaiset

Kestää syys- tai kevätlukukauden


Oppiaine ja laajuus: Käsityöpaja (2 tuntia puoli vuotta)

Opettaja: Johanna Takala

Sisällöt: https://youtu.be/jyKRgN6NOCc

Pieniä ja nopeita käsitöitä, esimerkiksi asusteita, pussukoita, helmitöitä, paperimassailua,

Neulo, virkkaa tai ompele! Askartele vuoden juhlapäivien innoittamana. Ideoi, suunnittele ja toteuta unelmasi käyttäen pehmeitä materiaaleja.

Työtavat: Voit valita käsityötekniikat omaan työhösi sopiviksi.

Arviointi: hyväksytty/ hylätty
Oppiaine ja laajuus:Kotitalous (2 tuntia puoli vuotta)

Opettaja:Katja Mattila

Sisällöt: Kurssilla harjoitellaan erilaisia keittiötaitoja. Opetellaan valmistamaan helppoja ruokia ja leivonnaisia. Tehdään oikeita ruokia, jälkiruokia ja leivotaan sekä suolaisia että makeita herkkuja.

Työtavat: Normaalit ruoanvalmistukseen ja leivontaan kuuluvat työtavat.Arviointi:

Hyväksytty/hylätty