הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה

Haifa Social Sciences School

of Research Methods, Writing and teaching

"בית השיטה" - הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה הוקם בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה במטרה לשמש מסגרת למידה והקניית מיומנויות מתודולוגיות, אקדמיות, ופדגוגיות לתלמידי מחקר ולסגל אקדמי בתחומים מגוונים של מדעי החברה בישראל. ייעודו של בית השיטה לשפר את המיומנויות הנדרשות מדור העתיד של חוקרים ותלמידים בתחום.

בית השיטה יציע מגוון של הכשרות קצרות בתחומים שונים ומכוון להפוך למוקד של הכשרה אקדמית משלימה עבור מדעני העתיד בתחומים שונים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, מנהל ומדיניות ציבורית, תקשורת, קרימינולוגיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ומערכות מידע, וכן בתחומים משיקים כמו עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, משפטים, חינוך, ועוד.

במסגרת "בית השיטה" תוצענה מידי שנה סדנאות שונות, מתודולוגיות ואחרות, הן לחברי סגל ולתלמידי מחקר באוניברסיטת חיפה והן לסטודנטים וחברי סגל מחוץ לאוניברסיטה. תכנית הסדנאות של בית השיטה תתפרסם מראש מידי שנה והרישום יערך מראש על בסיס מקומות פנויים.

בית השיטה מופעל על ידי צוות אקדמי ומנהלי בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה בחיפה.


בשנה הקרובה (תשע"ט) תוצענה הסדנאות הבאות:


  1. ניתוח סיבתיות במדעי החברה -ד"ר יניב ריינגוורץ (28-29.1.2019)
  2. תיווך ומיתון במדעי החברה -ד"ר דנה ושדי (17-20.6.2019)
  3. Propensity score matching- ד"ר עמיד סעבנא (9-11.7.2019)
  4. סדנא בינלאומית - Innovative Qualitative Methods and Orientations –Prof. Corey Shdaimah, Prof. Chrysanthi Leon תאריך: (2-4.6.2019)
  5. מרתון כתיבה אקדמית לתלמידי מחקר - ( 23.1.2019 ,20.2.2019, 30.6.2019, 28.7.2019 )


*מחיר כל סדנא:

  • 700 ש"ח (מחיר רגיל).
  • 300 ש"ח (סטודנטים וסגל אוניברסיטת חיפה).

*מספר המקומות לכל סדנא מוגבל. ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

הרשמה לסדנאות שנת תשע"ט

לפרטים נוספים:

לימור פרסקו

טל' 04-8240020

מידע על הרשמה:

מספר המקומות לכל סדנא מוגבל.

1. כדי להבטיח מקומך נא להגיע באופן אישי אל גב' לימור פרסקו בחדר 8007 קומה 8 בנין רבין, לשם תשלום שיתקבל במזומן או בשיק.

2. ניתן גם לשלוח שיק אל הכתובת "בית השיטה" -גב' לימור פרסקו- החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בנין רבין קומה 8, אוניברסיטת חיפה 31905.

3. אנא הקדימו לשלם את דמי הרישום כדי להבטיח מקומכם.

תנאי ביטול השתתפות בסדנאות:

יש להודיע מראש ובכתב על ביטול השתתפות ולקבל לכך אישור בכתב.

עד למועד סיום הרישום לכל סדנא – יוחזרו דמי הרישום במלואם.

במקרה של ביטול לאחר תאריך סיום הרישום – לא יהיה החזר כספי ודמי הרישום לא יוחזרו.

מועדי סיום הרישום:

1. סדנא בינלאומית - מועד סיום 10/05/19

2. תיווך ומיתון במדעי החברה - מועד סיום 17/05/19

מועד סיום 10/06/19 Propensity score matching .3