בית השיטה

הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה

Haifa Social Sciences School  of Research Methods, Writing and teaching

"בית השיטה" - הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה הוקם בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה במטרה לשמש מסגרת למידה והקניית מיומנויות מתודולוגיות, אקדמיות, ופדגוגיות לתלמידי מחקר ולסגל אקדמי בתחומים מגוונים של מדעי החברה בישראל. ייעודו של בית השיטה לשפר את המיומנויות הנדרשות מדור העתיד של חוקרים ותלמידים בתחום. 

בית השיטה יציע מגוון של הכשרות קצרות בתחומים שונים ומכוון להפוך למוקד של הכשרה אקדמית משלימה עבור מדעני העתיד בתחומים שונים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, מנהל ומדיניות ציבורית, תקשורת, קרימינולוגיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ומערכות מידע, וכן בתחומים משיקים כמו עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, משפטים, חינוך, ועוד. 

במסגרת "בית השיטה"  תוצענה מידי שנה סדנאות שונות, מתודולוגיות ואחרות, הן לחברי סגל ולתלמידי מחקר באוניברסיטת חיפה והן לסטודנטים וחברי סגל מחוץ לאוניברסיטה. תכנית הסדנאות של בית השיטה תתפרסם מראש מידי שנה והרישום יערך מראש על בסיס מקומות פנויים. 

בית השיטה מופעל על ידי צוות אקדמי ומנהלי בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה בחיפה. 

אנשי סגל אקדמי: לידיעתכם, אין אפשרות לקבל החזר על תשלום לאוניברסיטה. נא לבדוק מול רשות המחקר אפשרות לתשלום עבור הסדנאות באמצעות העברה מתקציבכם בטרם תשלום.

מידע על הרשמה:

מספר המקומות לכל סדנה מוגבל. ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

1. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, לתשלום לחץ כאן.

2.  אנא הקדימו לשלם את דמי הרישום כדי להבטיח מקומכם.

תנאי ביטול השתתפות בסדנאות:

יש להודיע מראש ובכתב על ביטול השתתפות ולקבל לכך אישור בכתב.

עד למועד סיום הרישום לכל סדנה – יוחזרו דמי הרישום במלואם.

במקרה של ביטול לאחר תאריך סיום הרישום – לא יהיה החזר כספי ודמי הרישום לא יוחזרו.

מועדי סיום הרישום: 

מחיר כל סדנה:

לפרטים נוספים: גב' חנה נפתלייב טל' 04-8240331 hnaftalie@univ.haifa.ac.il